Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Езикова гимназия "Пейо Яворов"


Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Бойка Войвода" №20
Директор: Магдалена Атанасова | Телефон: 086/ 824 174 | 0899/ 870 120
Помощник-директор "Учебна дейност": Неделчо Жейнов | Телефон: 0894/ 790 601
E-mail: p.yavorov@gmail.com
Уеб сайт: www.eg-yavorov.com Facebook: Езикова гимназия "Пейо Яворов" - гр.Силистра
 ЕГ "Пейо Яворов"

Историята на училището от приемането на първия випуск през 1985/1986 е кратка като време и впечатляваща като възможности и резултати за своите възпитаници. От своето създаване училището е ориентирано към предлагане на разнообразни възможности за личностно развитие на ученици и учители, и постигане на съизмерими резултати, което е неизменна част от облика на гимназията. На всеки избрал Езикова гимназия се предлага високо ниво на преподаване и овладяване на два чужди езика, благодарение на профилираната подготовка и изключителния професионализъм на учителите по чужд език; подготовка за сертифициране в рамките на учебните часове по английски език; обучение за получаване на Немска езикова диплома; подготовка на учениците изучаващи френски език за явяване на изпити за Френска езикова диплома - DELF към изпитните центрове в страната; подготовка за успешно кандидатстване в университетите в страната и чужбина; високо ниво на преподаване и обучение, ориентирано към потребностите на учениците по всички учебни предмети; използване на иновативни методи на преподаване; атмосфера на сътрудничество между ученици, учители и родители; наситен с дейности училищен живот с незабравими училищни празници; възможности за допълнителна работа с ученици, желаещи да участват в олимпиади, конкурси и състезания; многообразие от занимания по интереси в сформираните клубни форми към проект за извънкласни дейности; постоянно обновяваща се материална база.

За шансовете на възпитаниците на ЕГ говорят техните резултати: много добър успех на ДЗИ, участия и призови места в различни конкурси, олимпиади и състезания. 95% от възпитаниците на ЕГ продължават обучението си в университетите в страната и чужбина и постигат много добри резултати. Голям процент от завършилите ученици следват в престижни университети в Англия, Германия, Франция, САЩ, Дания, Австрия, Холандия, Япония, Южна Корея, Китай. За кратката история на своето съществуване Гимназията е изпратила като посланици на интелекта и креативността свои възпитаници на престижни места във всички точки на света – сега те се изявяват в много и различни сфери – лекари, учители, инженери, артисти, архитекти, юристи, асистенти и преподаватели в престижни университети, научни работници, общественици и политици.

През учебната 2014/2015 година в гимназията се обучават 335 ученици от VІІІ до ХІІ клас. Обучението се осъществява от 29 висококвалифицирани педагози.