Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Природоматематическа гимназия "Свети Климент Охридски"


Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Москва" №21
Директор: Анелия Невска | Телефон: 086/ 882 645 | 0894/ 419 581
Помощник-директор "Учебна дейност": Веселина Георгиева | Телефон: 0898/ 654 950
Помощник-директор "Административно-стопанска дейност": Веска Йорданова | Телефон: 0877/ 992 433
E-mail: pmg_ss@mail.bg
Уеб сайт: www.pmg-silistra.com Facebook: ПМГ "Св. Климент Охридски" - гр. Силистра
ПМГ "Св. Климент Охридски"

ПМГ "Св. Климент Охридски" е училище с 105-годишна история, основано от родолюбиви силистренци.

Благодарение на нейните възпитаници, учители и родители, гимназията е едно от най-привлекателните учебни заведения за младите хора в областта, с интерес към математиката, технологиите и природните науки.

Качественото образование е предпоставка за високото европейско самочувствие днес и успешна реализация в бъдещето.

През учебната 2014/2015 година в гимназията се обучават 382 ученици от V до ХІІ клас. Обучението се осъществява от 34 висококвалифицирани педагози.