Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Професионална гимназия по стопанско управление "Атанас Буров"


Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Македония" №121
Директор: Дочка Милушева | Телефон: 086/ 821 859 | 0894/ 419 573
Помощник-директор "Учебна дейност": Ирина Гетова | Телефон: 0894/ 493 503
Помощник-директор "Учебна дейност": Пламен Петров | Телефон: 0894/ 493 500
E-mail: economics_ss@abv.bg
Уеб сайт: www.portal-silistra.net/pgsuau
ПГСУАУ "Атанас Буров"

Гимназията е основана през 1963 г. като Техникум по икономика, а от 2003 г. се преименува като Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги. От месец август 2008 г. училището носи името на българския държавник, финансист и политик Атанас Буров.

Днес ПГСУАУ "Атанас Буров" e утвърдена и водеща държавна професионална гимназия в област Силистра. Обучава ученици за структуроопределящи отрасли на регионалната икономика за придобиване професионална квалификация по рамкови програми – Първа, Втора и Трета степен на квалификация.

През 2014/2015 учебна година в ПГСУАУ се обучават 500 ученици в 20 паралелки в дневна форма, 12 в самостоятелна, 2 в индивидуална форма на обучение и 32 ученици в задочна форма.

Професионалната гимназия е най-голямото професионално училище на територията на регион Силистра. Училището е член на Българската асоциация на училищата по хотелиерство и ресторантьорство.

В ПГСУАУ "Атанас Буров" са създадени прекрасни условия за обучение и труд. Учениците живеят, мечтаят, творят и успяват в обновена материално-техническа база - нови модерни кабинети по счетоводство, УТФ, туризъм, сервиране, информатика. Те отговарят на съвременните изисквания за подготовка на бъдещи икономисти, счетоводители, туроператори, информатици. Всички европейски проекти, ученически стажове и практики тръгват от модерните езикови зали.

В гимназията ежегодно се работи по различни европейски проекти. Ученическите стажове в Тулон, Тарб, Брест, Бордо, Анже - Франция, Рогози – Полша, в Гърция на о. Корфу, са уникална възможност учениците, пътувайки, да усъвършенстват чужди езици и да опознаят нови светове и култури, да бъдат част от голямото европейско семейство.