Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Професионална гимназия по механотехника "Владимир Комаров"


Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Петър Бояджиев" №29
Директор: инж. Петранка Георгиева | Телефон: 086/ 824 154 | 0879/ 609 930
Помощник-директор "Учебна дейност": инж. Величка Белева | Телефон: 086/ 824 144 | 0879/ 609 933
E-mail: pgmt-ss@mbox.contact.bg
Уеб сайт: www.pgmt-komarov.com
ПГМТ "Владимир Комаров"

ПГМТ "Владимир Комаров", град Силистра е приемник на Техникума по механотехника, открит през 1963 г. със Заповед №1а/11а от 29.03.1963 г. на МНП.

Над половин век в гимназията се извършва професионално обучение за придобиване на I, II и III степен на професионална квалификация в четири професионални направления: "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника"; "Електротехника и енергетика"; "Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства"; "Металообработване и машиностроене".

През 2014-2015 учебна г. в ПГМТ "Владимир Комаров" се обучават 454 ученици от VІІІ до ХІІ клас в дневна, задочна и самостоятелна форма на обучение по следните специалности:
"Компютърна техника и технологии"; "Компютърни мрежи"; "Електрообзавеждане на производството"; "Автотранспортна техника"; Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост".

В училището работят 25 правоспособни учители с висок професионализъм, които непрекъснато се преквалифицират и усъвършенстват.

ПГМТ "Владимир Комаров" разполага със съвременна и модерна материална база, която непрекъснато се обновява – специализирани кабинети за професионално обучение, лаборатории, учебни работилници, компютърни кабинети, лекционни зали, библиотека, фитнес-зала, кафе-сладкарница, физкултурен салон и мултифункционална спортна площадка.

ПГМТ "Владимир Комаров" е първата гимназия в региона, спечелила проекти по Програма ФАР. От далечната 1998 г. до днес училището печели и реализира 8-10 проекта на г. по европейски и национални програми. Емблема на самочувствието на учители и ученици са проектите по Програма "Леонардо да Винчи" и "Еразъм+", благодарение на които учениците провеждат своята производствена практика в престижни фирми на IT сектора в Германия и Англия. През последните няколко години възпитаниците на гимназията участват активно в проекти на МОН, съфинансирани по Програма "Развитие на човешките ресурси – проект "Ученически практики" и проект "Да направим училището привлекателно за младите хора" (УСПЕХ).