Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Професионална гимназия по производствени технологии "Евлогий Георгиев"


Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Седми септември" №57
Директор: инж. Елена Александрова | Телефон: 086/ 824 008 | 0894/ 419 575
Помощник-директор "Учебна дейност": инж. Ралица Михайлов | Телефон: 086/ 824 034 | 0886/ 291 889
E-mail: pgpt_evlogy@abv.bg
Уеб сайт: www.pgpt-ss.com
ПГПТ "Евлогий Георгиев"

Професионална гимназия по производствени технологии "Евлогий Георгиев" e основана през 1997 година. Оттогава тя утвърждава имиджа си като училище, което предоставя качествено средно образование с компютърна, чуждоезикова и висококонкурентна професионална подготовка, съобразена с националните и европейските стандарти, с потребностите на регионалното стопанство. Квалифицирани преподаватели традиционно подготвят кадри в едни от най-актуалните направления на икономиката – екология, хранително-вкусови производства, промишлен дизайн, химични технологии, машиностроене и мебелно производство.

Гимназията разполага с модерно оборудвани химични и микробиологични лаборатории, кабинети по промишлена естетика и дизайн, химия, физика, биология, информатика и чуждоезиково обучение, както и с много възможности за активно участие в разнообразни извънкласни дейности.

Придобитите професионални компетентности осигуряват на възпитаниците ни:

През учебната 2014/2015 година в гимназията се обучават 144 ученици от ІХ до ХІІ клас в дневна форма на обучение. Обучението се осъществява от 18 педагози по общообразователна и професионална подготовка.