Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Професионална гимназия по строителство "Пеньо Пенев"


Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Македония" №140
Директор: инж. Георги Аврамов | Телефон: 086/ 824 005 | 0894/ 419 645
E-mail: ts_ss@abv.bg
Уеб сайт: www.pgs-silistra.com
ПГС "Пеньо Пенев"

Професионална гимназия по строителство "Пеньо Пенев" има право да се гордее със своята 56-годишна история, с чувство на значимост и достойнство.

За регион Силистра тя е единственото училище, подготвящо кадри за строителството. През своята половинвековна история гимназията е подготвила над 5000 възпитаници, много от които днес са утвърдени архитекти, инженери, строителни техници и добри специалисти в строителния бранш. Те са получили Вашето уважение и доверие – изградили са Вашия дом.

Освен познатите професии "Строителен техник", "Геодезист", "Строител-монтажник" и "Строител", даващи втора и трета степен професионална квалификация, училището предлага обучение и по нови професии и специалности като: "Брокер на недвижими имоти" и "Изолации в строителството", съобразени с най-новите изисквания и технологии.

Професионална гимназия по строителство "Пеньо Пенев" участва в редица европейски проекти, финансирани от ОП "Развитие на човешките ресурси" - проект "УСПЕХ", проект "Ученически практики", "Квалификация на педагогическите специалисти", "Нова възможност за моето бъдеще" и други. През учебната 2014/2015 година в училището се обучават 68 ученици в дневна форма на обучение и 88 ученици в задочна форма на обучение.