Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Професионална земеделска гимназия "Добруджа"


Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Тутракан"
Директор: инж. Лиляна Тодорова | Телефон: 086/ 821 903 | 0894/ 419 578
Помощник-директор "Учебна дейност": инж. Гинка Борисова | Телефон: 0886/ 437 168
E-mail: pzg_dobrudja@abv.bg
Уеб сайт: www.daskalo.com/pzgdobrudja
ПЗГ "Добруджа"

Професионална земеделска гимназия "Добруджа" е училище със 100 годишна история, възниква през далечната 1909 г. През годините запазва своите традиции, утвърждава собствен облик и ясна политика за бъдещето.

През учебната 2014/2015 година в гимназията се обучават 98 ученици от ІХ до ХІІ клас в дневна форма на обучение по специалността "Механизация на селското стопанство" и 227 ученици в задочна форма на обучение по специалностите "Растителна защита" и "Трайни насаждения". Подготовката им се осъществява от 22 педагози по общообразователна и професионална подготовка.

По време на обучението си учениците ползват безплатен транспорт от местоживеенето до училище и обратно, безплатно общежитие, училищен стол, който предлага безплатна закуска и обяд и стипендии.

След завършване на гимназията учениците придобиват:

Животът в училището е пъстър и изключително интересен. Всеки се чувства ангажиран и полезен, има възможност да развива таланта си в извънкласните форми.