Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Градско помощно училище "Софроний Врачански"


Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Христо Смирненски" №5
Директор: Сийка Минчева | Телефон: 086/ 823 797 | 0894/ 419 576
E-mail: gpusv@abv.bg
ГПУ "Софроний Врачански"

Градско помощно училище "Софроний Врачански" е държавно училище за обучение на деца от І до VІІІ клас с проблеми в интелектуалното развитие и множество увреждания. Историята му започва от учебната 1968/1969 година, когато с решение на направление "Просвета" се откриват 17 паралелки /11 в началния курс и 6 в средния/, обединени в специално училище, поместено в сградата на НУ "Юрий Гагарин". Новооткритото училище получава името на българския възрожденец Софроний Врачански, което носи и понастоящем. Първият директор е г-жа Тодорка Йорданова, следвана от Пано Дойнов, Иван Джамбазов, Георги Атанасов, а от 1992 г. до настоящия момент е г-жа Сийка Минчева.

През учебната 2014/2015 година в училището се обучават 20 ученици от І до VІІІ клас с множество увреждания, а обучението им е по индивидуални програми, съобразно особеностите и потребностите на всяко дете. Класните стаи са оборудвани с кътове за отдих, социално-битова и учебна дейност, с компютри и Интернет връзка. Обучението се осъществява от 4 учители олигофренопедагози.