Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Основно училище "Свети Свети Кирил и Методий"


Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Плевен" №1
Директор: Максим Георгиев | Телефон: 086/ 824 93 | 0894/ 419 584
Помощник-директор "Учебна дейност": Борис Данаилов | Телефон: 0894/ 419 598
Помощник-директор "Административно-стопанска дейност": Пенка Канева | Телефон: 0894/ 419 641
E-mail: ou-km@mbox.contact.bg
Уеб сайт: www.km-silistra.net Facebook: ОУ "Свети, свети Кирил и Методий" гр. Силистра
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Училище, съчетаващо традиции и новаторство.
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" има над половинвековна история. Да носи името на братята-просветители, е решено на педагогически съвет след обособяването на училището през 1964 г. Първи негов директор е госпожа Тодорка Ангелова. От септември 1968 г. училището се помещава в сградата, в която се намира и днес.
Понастоящем училището е средищно и разполага с два учебни корпуса: за начален и за прогимназиален етап. През учебната 2014/2015 година са обхванати 488 ученици от І до VІІІ клас, обучението се осъществява от 48 педагози.
Главна ценност за колегията е ДЕТЕТО. От нея произтича мисията на училището: Ефективно обучение и възпитаване в духа на демократичните ценности на свободни, морални и инициативни личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, уважаващи законите, правата на другите, техния език, религия и култура. Развитие на индивидуалността на всеки ученик и стимулиране на творческите му заложби.