Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Основно училище "Иван Вазов"


Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Добрич" №76
Директор: Александър Кононов | Телефон: 086/ 824 027 | 0893/ 626 001
Помощник-директор "Учебна дейност": Кудинка Цветкова | Телефон: 086/ 520 650 | 0893/ 626 003
Помощник-директор "Административно-стопанска дейност": Радосвета Георгиева | Телефон: 0893/ 626 002
E-mail: ivazov@yahoo.co.uk
Уеб сайт: www.ivazov-silistra.com Facebook: ОУ "Иван Вазов"
ОУ "Иван Вазов"

Преди 40 години в гр. Силистра е поставено едно щастливо начало - създаването на ОУ "Иван Вазов". На 15.09.1974 г. училището е основано като Пето основно училище, а на 15.05.1976 г. приема името на народния поет Иван Вазов.
През 1981/1982 учебна година ОУ "Иван Вазов" прераства в ЕСПУ, а през 1982/1983 се поставя началото на разширено изучаване на френски език.
1984/1985 започва разширено изучаване на чужди езици в три паралелки: с немски, френски и английски езици.
На 01.09.1985 г. училището се преобразува в ЕСПУ с преподаване на руски и западни езици.
През 1990/1991 учебна година ЕСПУ "Иван Вазов" с преподаване на руски и западни езици прераства в две училища: основно училище с ранно изучаване на руски език от I до VIII клас и езикова гимназия.
1991/1992 учебна година е годината, през която е реализиран първият прием в училище "Иван Вазов" и в още само 16 училища в страната на паралелки, изучаващи чужд език от първи клас – английски, немски, френски.
След въвеждането през учебната 2003/2004 г. на задължително изучаване на чужд език от първи клас за всички училища в страната, основно училище "Иван Вазов" продължава да бъде училището, което дава най-добрата възможност за изучаването на чужди езици в гр. Силистра като единствено осигурява на учениците си допълнителни часове за изучаване на чужд език в начален етап и право на избор за изучаване на втори чужд език от пети клас.
През учебната 2014/2015 година в училището са обхванати 568 ученици от І до VІІ клас, които се обучават и възпитават от 58 висококвалифицирани, всеотдайни, запазили възрожденския си дух педагози - професионалисти.