Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Основно училище "Свети Свети Кирил и Методий" - село Калипетрово


Местоположение: Община Силистра, село Калипетрово, пк. 7539, улица "Нов живот" №48
Директор: Владимир Йорданов | Телефон: 086 24/ 32 41 | 0894/ 419 589
E-mail: ou.kalipet@abv.bg
Уеб сайт: www.ou.kalipetrovo.free.bg
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - село Калипетрово

Началото на днешното калипетровско школо е поставено на 29 юни 1850 година от видния български просветен и културен деец, възрожденския учител Рашко Блъсков с активното съдействие на трудолюбивите и родолюбиви калипетровци.
Училището в Калипетрово е второто в България учебно заведение, което още през 1857 година по предложение на даскал Рашко Блъсков е наречено на името на двамата солунски братя, Кирил и Методий. Красноречиво доказателство за това е печатът на училището, запазен и до днес, на който е изписана годината 1857 и имената на Кирил и Методий. За това всяка година на 11 май денят на светите братя, училището празнува своя патронен празник.

През 1960 година във връзка с честването на 110 годишнината от създаването на училището и за активна народополезна дейност, то е наградено с орден "Кирил и Методий І степен". По случай 130 годишнината през 1980 г. училището е удостоено с орден "Червено знаме на труда". Тази година е от важно значение за селото и неговите жители. Построена е новата сграда и учениците започват учебната година в светли и просторни класни стаи, в оборудвани кабинети, в която училището се помещава и към момента. От учебната 2008/2009 година ежегодно училището се включва в Списък на средищните училища в Република България, разполага с училищен автобус, предоставен от Министерство на образованието и науката. В него се обучават ученици от близкото с. Бабук, в което училището е закрито.
През учебната 2014/2015 година в училището са обхванати 105 ученици от І до VІІІ клас, а обучението се осъществява от 15 учители и възпитатели.

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Калипетрово предлага на своите ученици много добра материална база и добре оборудвани кабинети, съвременен компютърен кабинет с достъп до интернет, училищна библиотека; театрална зала, богата спортна база, добре обзаведена учебна работилница, просторен училищен двор с кътове за отдих, съвременна аудио, видео и копирна техника, възможност за изучаване на чужди езици, интеркултурно образование, работа по проекти, продължаване на традициите, разнообразни културни и творчески изяви, училищен бюфет и столово хранене, стоматологичен и медицински кабинет.