Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Основно училище "Свети Климент Охридски" - село Професор Иширково


Местоположение: Община Силистра, село Професор Иширково, пк. 7572, улица "Георги Димитров" №2
Директор: Тодорка Славова | Телефон: 086 74/ 28 40 | 0892/ 413 860
E-mail: ou7572@abv.bg
Уеб сайт: www.sv-kl-ohridski-prof-ishirkovo.com
ОУ "Св. Климент Охридски" - село Професор Иширково

В далечната 1887 г. е открито първото българско училище в селото. В него се обучават ученици от първо до четвърто отделение. Училището е частно и се управлява от училищно настоятелство. В 1907 г. обучението вече е държавно, а началното образование е задължително. По време на румънската окупация /1913-1940/ обучението почти замира, защото се води на румънски език и децата не го посещават. От 1941 г. е възстановено обучението на български език от първи до пети клас. Иширковци започват дарителска акция за построяването на нова сграда. През 1956 г. е открито новото училище, чиято сграда през годините се разширява. Същевременно в близките села Казимир, Полковник Ламбриново, Смилец, Сърпово и Йорданово училищата се закриват, а техните ученици се пренасочват в ОУ "Св. Климент Охридски", с Иширково. От учебната 2008/2009 година училището ежегодно се включва в Списъка на средищните училища в Република България, разполага с три училищни автобуса предоставени от Министерство на образованието и науката.

През учебната 2014/2015 г. в училището се обучават 157 ученици от селата Професор Иширково, Йорданово, Смилец, Казимир, Полковник Ламбриново, разпределени в седем паралелки и седем полуинтернатни групи. За учениците от начален етап са осигурени безплатни закуски, а за всички ученици от първи до осми клас е осигурен безплатен обяд. Обучението се осъществява от 17 учители и възпитатели. Изпълняват се дейности по Проект за средищните училища, Проект към ЦМЕДТ "Амалипе" В. Търново, Проект "Живата зона на мултикултурна общуване" съвместно с читалище "Просвета-1907" с. Професор Иширково, а през април 2015 г. е одобрен и Проекта "Обичам природата и аз участвам" към Министерство на околната среда и водите. Към училището е изградена фолклорна група за танци и песни на етносите, танцов състав и фолклорна група за народна музика.