Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Основно училище "Свети Свети Кирил и Методий" - село Брадвари


Местоположение: Община Силистра, село Брадвари, пк. 7568, улица "Никола Петков Караджата" №21
Директор: Валери Тодоров | Телефон: 0878/ 822 231
E-mail: ou_brad_7568@abv.bg
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - село Брадвари

Училището е основано през 1940 г. През учебната 2014/2015 година в него се обучават 60 ученици от І до VІІІ клас в 3 слети и 2 маломерни паралелки. Обучението се осъществява от 8 педагози.