Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СОУ "Никола Йонков Вапцаров"


Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Дръстър" №38
Директор: Калоян Нейков | Телефон: 086/ 822 344 | 0894/ 419 580
Помощник-директор "Учебна дейност": Елмира Николова | Телефон: 0887/ 258 982
Помощник-директор "Учебна дейност": Жанет Любенова | Телефон: 0879/ 589 083
E-mail: vapcarov_sou@abv.bg
Уеб сайт: www.sou-vapcarov-ss.ucoz.com
СОУ "Никола Й. Вапцаров"

СОУ "Никола Йонков Вапцаров" е наследник на началното крайгранично училище "Първи октомври", изградено като българско непосредствено след Крайовската спогодба през 1940 г. и носи това име във връзка с окончателното връщане на гр. Силистра в границите на България.

През 1953 г. то прераства в основно училище и приема името на великият поет Никола Вапцаров. В началото на 80-те години ЕСПУ "Никола Йонков Вапцаров" - едно от трите най-големи училища в региона, става профилирано училище по изкуствата и хуманитарните предмети. Днес СОУ "Никола Вапцаров" е център за подготовка на ученици с интерес към хуманитарните науки - история, български език, география. От учебната 2012/2013 година училището е включено в Списъка на средищните училища в Република България. Разполага с училищен автобус, предоставен от Министерство на образованието и науката.

В начален и среден етап продължава да съществува уникалната възможност за деца от града и региона, които наред с общообразователната подготовка изучават и предмети по изкуствата - народни танци, балет, народно пеене, музикални инструменти.

През учебната 2014/2015 година в училището се обучават 520 ученици от І до ХІІ клас. Обучението се осъществява от 58 педагози, професионалисти в различните научно-образователни области. Осигурена е целодневна организация на учебно-възпитателния процес за учениците от начален етап в отлични условия, като училището разполага с две зали за хранене и четири игротеки за провеждане на заниманията по отдих и забавни игри.

Училищната общност заедно с Училищното настоятелство работи по различни проекти, като голяма част от усилията са съсредоточени за подобряване на базата и условията за учене и труд, оборудване на кабинетите с модерна техника и широко използване на ИКТ.