Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Общинско спортно училище "Дръстър"


Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Черно море" №10
Директор: Петър Цветков | Телефон: 086/ 822 460 | 0894/ 419 587
Помощник-директор "Учебна дейност": Галя Илиева | Телефон: 086 823 415
E-mail: osu_ss@abv.bg
Уеб сайт: www.su-silistra.com
ОСУ "Дръстър"

Общинско спортно училище "Дръстър" е единственото на територията на област Силистра, в което учениците могат да получат специализирано обучение по спортна подготовка по 7 вида спорт – борба, лека атлетика, плуване, джудо, самбо, спортна стрелба и футбол. То е разкрито през 2005 г. със Заповед №РД 14-66 от 07.07.2005 г. на Министъра на образованието и науката Игор Дамянов, публикувана в Държавен вестник, брой 60 от 22 юли 2005 година.

Гордост за спортното училище са завоюваните до 2015 г. 427 медала от държавни и  международни първенства и турнира.

Зад сиянието на медалите и възторга на победите са неуморния труд, амбицията и всеотдайността на ученици и учители, превърнали спортното училище в средище, в което се съчетават развитието на интелектуалните възможности, творческите интереси и реализиране на спортния талант на младите хора.

През учебната 2014/2015 година в училището са обхванати 180 ученици от V до ХІІ клас. Обучението се осъществява от 12 учители по общообразователна подготовка и 13 учители по спортна подготовка.