Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ОДК "Силистра"


Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Добрич" №68а
Директор: Маргарита Любомирова | Телефон: 086/ 824 046 | 0894/ 419 592
Помощник-директор "Учебно-творческа дейност": Славянка Стоянова | Телефон: 0894/ 419 588
Помощник-директор "Спортна дейност": Руси Иванов | Телефон: 0889/ 909 142
E-mail: odk_silistra@abv.bg
Уеб сайт: www.odk-silistra.com
ОДК "Силистра"

Обединеният детски комплекс в гр. Силистра е извънучилищно педагогическо учреждение в системата на народната просвета. Предлага дейности в съответствие с интересите и способностите на децата и учениците в областта на изкуството, науката, техниката, производството, спорта, организира учебни групи, състезания и конкурси за свободното време на учениците.
Комплексът функционира от 01.09.2012 год., като правоприемник на дейностите на преобразуваните извънучилищни педагогически учреждения - Център за работа с деца, Център за ученическо, техническо и научно творчество и Ученическа спортна школа.

През учебната 2014/2015 година в 63 групи са обхванати 850 ученици от община Силистра. Дейностите се организират от 14 педагози в 3 направления:

ОДК стопанисва и развива своите дейности в предоставената база общинска публична собственост - Сграда с оборудвани учебни зали и открита дворна площадка, Закрит плувен басейн, Спортна площадка с тенис корт, Репетиционни зали, салон и сцена в сграда на Младежки дом.