Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ОСС "Младост"


Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Капитан Мамарчев" №2а
Директор: Василка Стоянова | Телефон: 086/ 822 196 | 0894/ 419 590
E-mail: mladost2006@abv.bg
Facebook: Обединено общежитие за средношколци "Младост" - Силистра
ОСС "Младост"

Обединено общежитие за средношколци "Младост" е общинско обслужващо звено в системата на народната просвета, в което са организирани дейности със социално предназначение.

Създадено е през 1964 година като Общежитие за средношколци "Михаил Иванович Калинин". Построено със средства на Трудово-кооперативните земеделски стопанства /ТКЗС/ за децата от селата, учещи в училищата на окръжния град. През 1991 година средношколското общежитие се преименува в Обединено общежитие за средношколци "Младост".

Капацитетът на сградата е 270 места. За учебната 2014/2015 година в него са настанени 253 ученици от други населени места, обучаващи се в общинско спортно училище, гимназиалния етап на средните общообразователни училища, профилираните и професионални гимназии.

В общежитието се осъществява денонощен режим на работа от 13 педагози. Създадени са отлични условия за самоподготовка. Провежда се учебно-помощна и консултативна дейност по изучаваните дисциплини под ръководството на висококвалифицирани възпитатели-педагози. Предоставена е възможност за ползване на занимални на всеки етаж, библиотека с фонд 8000 тома, компютърен кабинет, безжичен интернет и кабелна телевизия. Учениците развиват творческите си способности, чрез участие в клубове и секции по интереси.

Партньор при осъществяване целите и приоритетите на ООС "Младост" е Училищното настоятелство. С негова помощ и финансова подкрепа се подобряват условията на живот, модернизира се и се обогатява материалната база, съфинансират се проекти.

Общежитие "Младост" е неделима част от образователната структура в Община Силистра и адекватно подпомага образователно-възпитателния процес.