Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Избори за Общински съветници и Кметове - 2019 г.


СПИСЪК НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ОБЩИНА СИЛИСТРА, В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗБИРА КМЕТ НА КМЕТСТВО


КМЕТСТВА, В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗБИРА КМЕТ:

 • СЕЛО АЙДЕМИР
 • СЕЛО БАБУК
 • СЕЛО БРАДВАРИ
 • СЕЛО ЙОРДАНОВО
 • СЕЛО КАЛИПЕТРОВО
 • СЕЛО ПРОФ.ИШИРКОВО
 • СЕЛО СРЕБЪРНА

СПИСЪК НА КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЧЕСТВА:

 • СЕЛО БОГОРОВО
 • СЕЛО БЪЛГАРКА
 • СЕЛО ВЕТРЕН
 • СЕЛО ГЛАВАН 
 • СЕЛО ПОП КРАЛЕВО
 • СЕЛО КАЗИМИР
 • СЕЛО ПОЛ.ЛАМБРИНОВО
 • СЕЛО СМИЛЕЦ
 • СЕЛО СРАЦИМИР
 • СЕЛО СЪРПОВО
 • СЕЛО ЦЕНОВИЧ

Публикувано на: 21 август 2019 г.