Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Избори за Общински съветници и Кметове - 2019 г.


Съобщение относно: Гласуване с подвижна избирателна кутия


ОБЩИНА СИЛИСТРА, уведомява избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК не по-късно от 14 дни преди изборния ден - 12.10.2019 г.

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по късно от 5 дни преди изборния ден и при условие че на територията на населеното място/общината е назначена подвижна секционна избирателна комисия - 21.10.2019 г.

Приложение 17-МИ от утвърдените от ЦИК книжа

Публикувано на: 12 септември 2019 г.