Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Местни избори и Национален референдум - 2015


Списък на населените места от община Силистра, в които ще се избира кмет на кметство


Списък на населените места от община Силистра, в които ще се избира кмет на кметство:

  • село Айдемир
  • село Бабук
  • село Брадвари
  • село Ветрен
  • село Йорданово
  • село Калипетрово
  • село Проф. Иширково
  • село Смилец
  • село Срацимир
  • село Сребърна

Публикувано на: 19 август 2015 г.