Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Местни избори и Национален референдум - 2015


Уведомление


УВЕДОМЛЕНИЕ
гр. Силистра 19.08.2015г.

Кмета на община Силистра на основание Указ №162 от 10.08.2015 г. на за произвеждане на избори за общински съветници и кметове, Указ №163 от 10.08.2015 г. на Президента на Р. България за произвеждане на национален Референдум, обн. ДВ бр. 61 / 11.08.2015 г., чл. 75, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Изборния кодекс, Решение №1521-НР / 18.08.2015 г., Решение 1524-МИ / 18.08.2015 г. на ЦИК, уведомява:

Представителите на парламентарно представените партии и коалиции:

1. Партия ГЕРБ
Чрез председателя Бойко Борисов
1414, гр. София,
пл. България №1, НДК, Административна сграда, ет. 17

2. Коалиция БСП лява България
Чрез представляващия Михаил Миков
гр. София,
район Възраждане, ул. Позитано № 20, п.к. 382

3. Партия ДПС
Чрез председателя Лютви Местан
гр. София,
бул. Ал. Стамболийски № 45А,

4. Коалиция Реформаторски блок (РБ)

Чрез представляващите заедно от най-малко пет от следните лица: Божидар Лукарски, Радан Кънев, Меглена Кунева, Корман Исмаилов, Николай Ненчев, Тодор Танев
гр. София,
ул. Г. Бенковски № 7,

5. Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМР
Чрез представляващите заедно и поотделно Валери Симеонов и Красимир Каракачанов
гр. София,
бул. Шипченски проход № 63,
завод Електроника, сграда 2, ет. 3,

6. Коалиция България без цензура (ББЦ)
Чрез представляващите заедно Николай Бареков, Румен Йончев, Драгомир Стефанов, Кънчо Филипов
гр. София,
район Лозенец, бул. Черни връх № 25А, ет. 1

7. Партия Атака
Чрез председателя Волен Сидеров
гр. София,
ул. Врабча № 1, ет. 1

8. Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане)
Чрез представляващия Георги Първанов
гр. София,
ул. Врабча № 23, ет. 3

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции.

На 26.08.2015 година от 10:00 часа в Заседателната зала на общинска администрация Силистра ще се проведат консултациите за състав на Общинска избирателна комисия за община Силистра.

При консултациите участващите партии и коалиции представят:

1. Писмено предложение за състав на Общинска избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;

2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.08.2015 год. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

3. пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

4. копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома) и декларация от всяко лице, предложено за член на ОИК, че отговаря на изискванията на Изборния кодекс, съгласно приложението;

4. предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т.3, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл.51, ал.2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни.

Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.

Моля към избора на документи, които трябва да бъдат представени при кмета на общината за консултациите за ОИК, да приложите и заверено копие от документ за самоличност на предложенията Ви за членове и резервни членове в състава на ОИК.

Консултациите ще се проведат при спазване на разпоредбите на Изборния кодекс и Решенията на ЦИК.

Лице за контакти: Димитричка Господинова, Началник отдел в общинска администрация – тел. 086 / 816 - 225; ел. адрес: grao@silistra.bg.

Публикувано на: 19 август 2015 г.