Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Местни избори и Национален референдум - 2015


Съобщение / 15.09.2015 г.


Съобщение

Община Силистра уведомява гражданите, че съгласно Заповед №ЗК-1414 / 01.09.2015 г. на кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов, са определени границите на избирателните секции и местата за гласуване. Заповедта е изложена за оглед от населението на таблото на общинската администрация и на интернет страницата на Община Силистра – www.silistra.bg. На същия адрес са публикувани и предварителните избирателни списъци за гласуване за общински съветници и кметове и национален референдум.

Гласуването ще се извърши по постоянен адрес на населението. Необходимо е гражданите да установят самоличността си в избирателните списъци и местата където ще гласуват за да не се допускат пропуски.

1. Заявление за отстраняване на допуснати непълноти и грешки в избирателните списъци, ще се приемат в Информационен център „ГРАО“ и кметствата от общината не по-късно от 7 дни преди изборния ден.
Краен срок 17.10.2015 г.

2. Заявления за дописване имената на гражданите, които имат право да гласуват в съответната секция, но са пропуснати, ще се приемат в Информационен център „ГРАО“ и кметствата от общината.

3. По настоящ адрес могат да гласуват гражданите, които предварително са подали заявление за вписване в избирателните списъци в Информационен център „ГРАО“ на общинската администрация и в кметствата не по-късно от 14 дни преди изборния ден.
Искания ще се приемат до 10.10.2015 г.

4. Гражданите, които желаят да подадат заявление за издаване на удостоверение за гласуване в определено място в изборите за национален референдум -
Краен срок 10.10.2015 г.

Публикувано на: 15 септември 2015 г.