Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Местни избори и Национален референдум - 2015


Съобщение относно: За избиратели, които ще гласуват с подвижна урна


ОБЩИНА СИЛИСТРА, уведомява избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 37, ал. 1 от ИК не по-късно от 20 дни преди изборния ден – 04.10.2015 г.

Когато не са подали заявление в 20-дневен срок, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие че на територията на общината е назначена подвижна секционна избирателна комисия – 19.10.2015 г.

Публикувано на: 15 септември 2015 г.