Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Местни избори и Национален референдум - 2015


Информационни материали от разяснителната кампания на ЦИК


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове, както и произвеждането на национален референдум на 25 октомври 2015 г. се обръщаме към Вас с информационните материали от разяснителната кампания на ЦИК.

Информационните брошури, листовки, както аудио и видео клиповете са свободни за достъп на интернет страницата на Централната избирателна комисия в секция „Разяснителна кампания“ с линк: https://www.cik.bg/bg/36.

Публикувано на: 09 октомври 2015 г.