Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Парламентарни избори - 2013


Справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция


Община Силистра уведомява гражданите на че на сайта www.silistra.bg и www.grao.bg са публикувани избирателните списъци по секции.
Гласуването ще се извърши по постоянен адрес на населението. Необходимо е гражданите да установят самоличността си в избирателните списъци и местата където ще гласуват за да не се допускат пропуски.
По настоящ адрес могат да гласуват само избиратели, които имат заявен адрес на територията на Община Силистра, като подадат заявления в инфоцентър ГРАО до 27.04.2013г.

Чрез сайта на ГРАО (https://grao.bg/elections ) можете:
  •     Да направите справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Парламентарни Избори на 12.5.2013 г.
  •     Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации.
  •     Да регистрирате удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.
  •     Да се информирате за секциите и местата на гласуване.

Публикувано на: 03 април 2013 г.