Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Парламентарни избори - 2014


Съобщение - Определени граници на избирателните секции и местата за гласуване


 СЪОБЩЕНИЕ

Община Силистра уведомява гражданите че съгласно Заповед №ЗК-1300 / 11.08.2014г. на Кмета на община Силистра, д-р Юлиян Найденов, са определени границите на избирателните секции и местата за гласуване.
Заповедта е публикувана на таблото на общинска администрация и на интернет страницата на община Силистра – www.silistra.bg.
Гласуването се извършва по постоянен адрес на населението. Желателно е гражданите да проверят предварително местата където ще гласуват.

1. Заявления за отстраняване на допуснати непълноти и грешки в избирателните списъци, ще се приемат в Информационен център „ГРАО” и кметствата от общината не по-късно от 7 дни преди изборния ден.
Краен срок 27.09.2014г.

2. Заявления за дописване имената на гражданите, които имат право да гласуват в съответната секция, но са пропуснати, ще се приемат в Информационен център „ГРАО“ и кметствата от общината.

3. По настоящ адрес могат да гласуват гражданите, които предварително са подали заявление за вписване в избирателните списъци в Информационен център „ГРАО” на общинската администрация и в кметствата не по късно от 14 дни преди изборния ден.
Заявления ще се приемат до 20.09.2014г.

4. Удостоверения за гласуване на друго място се издават не по-късно от 14 дни преди произвеждане на избори народни представители /чл.34, 1-3 от ИК/.
Краен срок 20.09.2014 г.

Заявления за издаване на удостоверения за гласуване на друго място ще се приемат в Информационен център „ГРАО” /удостоверения се издават само на кандидатите, членове на ЦИК, членове на РИК и на наблюдателите/.

Публикувано на: 22 август 2014 г.