Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Парламентарни избори - 2014


Съобщение относно: Гласуване с подвижна избирателна кутия


СЪОБЩЕНИЕ

Относно: гласуване с подвижна избирателна кутия

Община Силистра уведомява избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, че трябва да заявят желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено чрез писмо, факс или електронна форма до общинска администрация по постоянен или настоящ адрес, когато е направено искане за вписване в избирателен списък по настоящ адрес /не по-късно от 20 дни преди изборния ден – 14.09.2014 г./

Публикувано на: 22 август 2014 г.