Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Парламентарни избори - 2014


Съобщение относно: Вписване в избирателен списък по настоящ адрес


СЪОБЩЕНИЕ

Относно: вписване в избирателен списък по настоящ адрес

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден/20.09.14/.

Заявлението за вписване по настоящ адрес се подава писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по настоящия адрес на лицето.

Публикувано на: 22 август 2014 г.