Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Парламентарни избори - 2014


Съобщение относно: Обучение на членовете на секционни избирателни комисии


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Силистра уведомява членовете на секционни избирателни комисии, че обучението ще се проведе на 27.09.2014 година, както следва:

  • Членовете на СИК включени в селата от община Силистра на 27.09.2014 г от 09.00 часа в Салона на общината;
  • Членовете на СИК включени в град Силистра на 27.09.2014 г. от 12.00 часа в Салона на общината.

Публикувано на: 24 септември 2014 г.