Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Парламентарни избори - 2017


Съобщение относно: Гласуване


Община Силистра уведомява гражданите, че съгласно Заповед №ЗК-181 / 31.01.2017 г. на Кмета на община Силистра д-р Юлиян Найденов, са определени границите на избирателните секции и местата за гласуване. Заповедта е изложена за оглед от населенето на таблото на общинската администрация и на интернет страницата на община Силистра - www.silistra.bg. На същият адрес са публикувани и предварителни избирателни списъци за гласуване за народни представители на 26.03.2017 г.

Гласуването ще се извърши по постоянен адрес на населението.

Необходимо е гражданите да установят самоличността си в избирателните списъци и местата където ще гласуват за да не се допускат пропуски.

1. Заявления за отстраняване на допуснати непълноти и грешки в избирателните списъци, ще се приемат в инфоцентър "ГРАО" и кметствата от общината не по-късно от 7 дни преди изборния ден.
Краен срок: 18.03.2017 г.

2. Заявления за дописване имената на гражданите, които имат право да гласуват в съответната секция, но са пропуснати, ще се приемат в инфоцентър "ГРАО" и кметствата от общината.

3. По настоящ адрес могат да гласуват гражданите, които предварително са подали заявление за вписване в избирателните списъци в инфоцентър "ГРАО" на общинската администрация и в кметствата не по късно от 14 дни преди изборния ден.
Искания ще се приемат до 11.03.2017 г. - 17:00 ч.

4. Само кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянен адрес.
Краен срок: 11.03.2017 г.

Публикувано на: 13 февруари 2017 г.