Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Парламентарни избори - 2017


Заповед №ЗК-542 / 20.03.2017 г.


ЗАПОВЕД
№ ЗК-542

гр.Силистра 20.03.2017 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Наредбата за опазване на обществения ред и чистота в община Силистра с цел осигуряване на нормална обстановка по време на произвеждане на избори за Народно събрание на 26.03.2017 година

ЗАПОВЯДВАМ:

  1. Забранявам продажбата на алкохолни напитки и пиво в магазини, заведения и други от 20.00 ч. на 25.03.2017 г. до 12.00 ч. на 27.03.2017 г. /деня след произвеждане на изборите за Народно събрание на 26.03.2017г.
  2. Забранявам употребата на алкохол, включително и пиво на обществени места от 20.00 часа на 25.03.2017 година до 12.00 часа на 27.03.2017 година /деня след произвеждане на изборите за Народно събрание.
  3. Забранявам всякакви масови прояви, и провеждането на събори в населените места на 26.03.2017 година, които ще създадат предпоставки за нарушаване на обществения ред от 25.03.2017 година до 27.03.2017 година.

Контрол по т.1 на Заповедта възлагам на Ростислав Павлов Секретар на община Силистра, кметовете и кметски наместници по населените места, по т.1, 2 и 3 на инспектората при Община Силистра, по т.2 и 3 на органите на ОД на МВР град Силистра.

Настоящата Заповед да се връчи на Секретаря на общината, началник отдел "Инспекторат" при община Силистра, ОД на МВР Силистра, кметовете и кметските наместници за сведение и изпълнение.

Д-р Юлиян Найденов /п/
Кмет на община Силистра

Съгласувал:
Ростислав Павлов /п/
Секретар на община Силистра

Изготвил:
Димитричка Господинова /п/
Началник отдел ГРАО

Публикувано на: 20 март 2017 г.