Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Президентски избори и Национален референдум - 2016


Съобщение относно: Гласуване


Oбщина Силистра уведомява гражданите, че съгласно Заповед №ЗК-1449 / 12.09.2016 г. на кмета на община Силистра д-р Юлиян Найденов, са определени границите на избирателните секции и местата за гласуване. Заповедта е изложена за оглед от населението на таблото на общинската администрация и на интернет страницата на община Силистра - www.silistra.bg. На същият адрес са публикувани и предварителни избирателни списъци за гласуване за президент и вицепрезидент на Р. България и Национален референдум на 06.11.2016 г.
Гласуването ще се извърши по постоянен адрес на населението.
Необходимо е гражданите да установят самоличността си в избирателните списъци и местата където ще гласуват за да не се допускат пропуски.

1. Заявления за отстраняване на допуснати непълноти и грешки в избирателните списъци, ще се приемат в Инфоцентър "ГРАО" и кметствата от общината не по-късно от 7 дни преди изборния ден.
КРАЕН СРОК 29.10.2016 Г.

2. Заявления за дописване имената на гражданите, които имат право да гласуват в съответната секция, но са пропуснати, ще се приемат в Инфоцентър "ГРАО" и кметствата от общината.

3. По настоящ адрес могат да гласуват гражданите, които предварително са подали заявление за вписване в избирателните списъци в Инфоцентър "ГРАО" на общинската администрация и в кметствата не по късно от 14 дни преди изборния ден.
ИСКАНИЯ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ДО 22.10.2016 Г. - 17:00 Ч.

4. Гражданите, които желаят да подадат заявление за издаване на удостоверение за гласуване в определено място в изборите за национален референдум -
КРАЕН СРОК 22.10.2016 Г.

Публикувано на: 26 септември 2016 г.