Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Президентски избори и Национален референдум - 2016


Съобщение относно: Гласуване с подвижна избирателна кутия


ОБЩИНА СИЛИСТРА , уведомява избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36, от ИК не по-късно от 20 дни преди изборния ден - 22.10.2016 г.

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл.37, ал.1, от ИК , може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК - 31.10.2016 г.

Приложение №23-ПВР/НР от утвърдените от ЦИК книжа.

Публикувано на: 17 октомври 2016 г.