Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Президентски избори и Национален референдум - 2016


Заповед №ЗК-1598 / 18.10.2016 г.


ЗАПОВЕД
№ЗК-1598
гр.Силистра, 18.10.2016 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Наредбата за опазване на обществения ред и чистота в община Силистра с цел осигуряване на нормална обстановка по време на произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и национален референдум на 06.11.2016 година

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Забранявам продажбата на алкохолни напитки и пиво в магазини, заведения и други от 20.00 ч. на 05.11.2016 г. до 12.00 ч. на 07.11.2016 г. /деня след произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и национален референдум на 06.11.2016г.

2. Забранявам употребата на алкохол, включително и пиво на обществени места от 20.00 часа на 05.11.2016 година до 12.00 часа на 07.11.2016 година /деня след произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и национален референдум.

3. Забранявам всякакви масови прояви, и провеждането на събори в населените места на 06.11.2016 г., които ще създадат предпоставки за нарушаване на обществения ред от 05.11.2016 година до 07.11.2016 година.

Контрол по т.1 на Заповедта възлагам на Ростислав Павлов Секретар на община Силистра, кметовете и кметски наместници по населените места, по т.1, 2 и 3 на инспектората при Община Силистра, по т.2 и 3 на органите на ОД на МВР град Силистра.

Настоящата Заповед да се връчи на Секретаря на общината, началник отдел "Инспекторат" при община Силистра, ОД на МВР Силистра, кметовете и кметските наместници за сведение и изпълнение.

Д-р Юлиян Найденов /п/
Кмет на община Силистра

Съгласувал:
Ростислав Павлов /п/
Секретар на община Силистра

Изготвил:
Димитричка Господинова /п/
Началник отдел ГРАО

Публикувано на: 19 октомври 2016 г.