Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Президентски избори и Национален референдум - 2016


Заповед №ЗК-1729 / 09.11.2016 г.


ЗАПОВЕД
№ ЗК-1729
гр.Силистра, 09.11.2016 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката ІІ тур на 13.11.2016 година и Изборния кодекс

Н А Р Е Ж Д А М:

1. На 12.11.2016 година да се затвори движението на МПС на отсечката от ул. "Драгоман" по ул. "Москва" и ул. "Гено Чолаков" до пресечката с ул. "Патриарх Дамян". От ул. "Патриарх Дамян" по ул. "Кап. Мамарчев" и по ул. "Дочо Михайлов" до сградата на общинска администрация Силистра, за времето от 13:00 часа на 12.11.2016 г. до 20:30 часа на 12.11.2016 г., като за целта да се поставят съответните знаци, забраняващи преминаването по съответните улици.

2. На 13.11.2016 г. от 19:00 часа до 06:00 часа на 14.11.2016 г. да се затвори ул. "д-р Петър Берон" от отсечката на ул. "Добруджа". От пешеходната пътека пред аптека "Марешки" по ул. "Симеон Велики" по ул. "Добруджа" от ОББ до отсечката към ул. "Добрич". По ул. "д-р Петър Вичев" до отсечката към ул. "Ал. Стамболийски", като за целта да се поставят съответните знаци, забраняващи преминаването по съответните улици.
По посочените маршрути, часове и дати ще се движат само служебно ангажираните МПС на Община Силистра, общините Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Тутракан, Ситово и МПС на ОД на МВР Силистра, РПУ Тутракан, РПУ Дулово.

3. Забранява се движението на по горепосочените маршрути, часове и дати на всички МПС /лични и служебни/, които не са ангажирани с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 13.11.2016 г.

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на РИК - Силистра, ОД на МВР - Силистра, Кметовете на общините Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан, Медиите за осведомяване на гражданите, "Пътно поддържане - ООД" село Калипетрово.

Контролът по изпълнението на Заповедта, възлагам на Ростислав Павлов - Секретар на Община Силистра.

Д-р Юлиян Найденов /п/
Кмет на община Силистра

Съгласувал:
Ростислав Павлов /п/
Секретар на община Силистра

Изготвил:
Димитричка Господинова /п/
Началник отдел ГРАО

Публикувано на: 09 ноември 2016 г.