Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Президентски избори и Национален референдум - 2016


Заповед №ЗК-1731 / 09.11.2016 г.


ЗАПОВЕД
№ЗК-1731
гр.Силистра, 09.11.2016 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Наредбата за опазване на обществения ред и чистота в община Силистра с цел осигуряване на нормална обстановка по време на произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Републиката - ІІ тур на 13.11.2016 година

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Забранявам продажбата на алкохолни напитки и пиво в магазини, заведения и други от 20:00 ч. на 12.11.2016 г. до 12:00 ч. на 14.11.2016 г. /деня след произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката - ІІ тур на 13.11.2016 г./.

2. Забранявам употребата на алкохол, включително и пиво на обществени места от 20:00 часа на 12.11.2016 година до 12:00 часа на 14.11.2016 година /деня след произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката ІІ тур/.

3. Забранявам всякакви масови прояви, и провеждането на събори в населените места на 13.11.2016 г., които ще създадат предпоставки за нарушаване на обществения ред от 12.11.2016 година до 14.11.2016 година.

Контрол по т. 1 на Заповедта възлагам на Ростислав Павлов Секретар на община Силистра, кметовете и кметски наместници по населените места, по т. 1, 2 и 3 на инспектората при Община Силистра, по т. 2 и 3 на органите на ОД на МВР град Силистра.

Настоящата Заповед да се връчи на Секретаря на общината, началник отдел "Инспекторат" при община Силистра, ОД на МВР Силистра, кметовете и кметските наместници за сведение и изпълнение.

Д-р Юлиян Найденов /п/
Кмет на община Силистра

Съгласувал:
Ростислав Павлов /п/
Секретар на община Силистра

Изготвил:
Димитричка Господинова /п/
Началник отдел ГРАО

Публикувано на: 09 ноември 2016 г.