Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Референдум - 2013


На 27 януари 2013 година се провежда референдум, при който гражданите на Република България трябва да гласуват с "Да" или "Не" в отговор на въпроса: "Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?"


Съобщение относно: Гласуване с подвижна избирателна урна


РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СИЛИСТРА

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Гласуване с подвижна избирателна урна

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, които желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, заявяват желанието си до 27 декември 2012 година. Заявлението се подава в писмена форма по образец, подписано саморъчно и подадено чрез писмо, факс или електронна форма до общинска администрация по постоянен или настоящ адрес, когато е направено искане за вписване в избирателен списък по настоящ адрес.

Приложение № 16 от утвърдените от ЦИК книжа за национален референдум

Приложение № 12 от утвърдените от ЦИК книжа за национален референдум

Публикувано на: 05 декември 2012 г.