Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Регистър на заявленията за интерес и финансова помощ
(Последна актуализация на 11.08.2016г.)

Регистър на минималните и държавни помощи
(Последна актуализация на 12.01.2016г.)


Полезна информация за създаване сдружение на собствениците

Методически указания за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (октомври 2015 г.)

Допустимост на сгради в Община Силистра по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Община Силистра продължава да приема Заявления за интерес и финансова помощ по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС).

Критериите за допустимост през 2016 г. остават не променени, както следва:

Многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакето повдигащи плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, с минимум 36 самостоятелни обекта.

При наличие на свързано строителство, а именно няколко блок-секции или сгради (блокове), които са свързани помежду си, т.е. не са отдалечени една от друга и образуват общ архитектурен ансамбъл, следва групата от блок-секции / сгради да кандидатства заедно по Националната програма.

По изключение, може да бъде допуснато да кандидатстват минимум половината от свързаните блок-секции / сгради, които следва да покриват изискването за минимум 36 самостоятелни обекта и да са последователно разположени. Това изключение важи за група от минимум две блок-секции или за група от повече от две свързано застоени сгради.

Справка с допустимите блокове за финансиране по НПЕЕМЖС може да намерите тук.

Етап 1: Указания за създаване и регистриране на сдружение на собствениците по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС);

Етап 2: Подаване на Заявление за интерес и финансова помощ;

Етап 3: Оценка на ЗИФП;

Етап 4: Сключване на договор и финансиране на дейностите.