Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС "ЛЮБОВТА Е ПИЯНСТВО ИЛИ ПИЯНСТВО ОТ ЛЮБОВ"

ОБЩИНА СИЛИСТРА
Литературно сдружение "Реката и приятели"
Регионална библиотека "Партений Павлович"
О Б Я В Я В А Т
ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС
"Любовта е пиянство или пиянство от любов"
под патронажа на д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра

Тема на конкурса: Любовта и/или виното - 14 февруари - Ден на Св. Валентин и/или на Св. Трифон Зарезан.
Регламент: Право на участие имат лица над 18 години. Нямат право на участие наградените автори от юбилейното двадесето издание. Конкурсът е анонимен. Авторите изпращат голям пощенски плик, съдържащ едно непубликувано и напечатано в 3 екземпляра стихотворение; малък, запечатан плик с лични данни: трите имена, адрес, e-mail, телефон за връзка с автора и кратка творческа биография /дата и място на раждане, публикации/. Всеки участник може да изпрати само едно стихотворение, посветено на темата за любовта и/или виното. Произведенията не трябва да бъдат публикувани до обявяване на резултатите от конкурса, както и да не са се състезавали в други конкурси. Не се приемат творби по електронна поща. При неспазване на горепосочените условия кандидатът няма да бъде включен в конкурса.
Краен срок за получаване на творбите: 14.02.2022 г. /валидна е датата на пощенското клеймо/.
Адрес за получаване на стихотворенията:
7500 гр.Силистра, Община Силистра, ул."Симеон Велики" 33, стая 314, за конкурса "Любовта е пиянство или пиянство от любов".
За повече информация: e-mail: culture@silistra.bg и тел: 086/816 273
Ще бъдат връчени три парични награди от Община Силистра и Награда на Литературно сдружение "Реката и приятели".
Творбите ще се оценяват от жури под председателството на поета Недялко Йорданов и членове - доц.д-р Румяна Лебедова и поетесата Мариана Стоянова.
Награждаването ще се състои на 24.02.2022 г. от 17:00 часа в зала "Диоген Вичев" на Регионална библиотека "Партений Павлович" - Силистра.
Отличените творби ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Силистра. - www.silistra.bg.
В противоепидемичната обстановка са възможни промени. При невъзможност да се осъществи награждаването в присъствена форма, организаторите ще се свържат с победителите и наградите ще им бъдат изпратени.

  • ОТЧИТАНЕ НА ХХI НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС "ЛЮБОВТА Е ПИЯНСТВО ИЛИ ПИЯНСТВО ОТ ЛЮБОВ"