Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ДВАДЕСЕТ И ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС "ЛЮБОВТА Е ПИЯНСТВО ИЛИ ПИЯНСТВО ОТ ЛЮБОВ"

ОБЩИНА СИЛИСТРА
Литературно сдружение "Реката и приятели"
Регионална библиотека "Партений Павлович"
О Б Я В Я В А Т
ДВАДЕСЕТ И ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС
"Любовта е пиянство или пиянство от любов"
под патронажа на д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра

Тема на конкурса: Любовта и/или виното - 14 февруари - Ден на Св. Валентин и/или на Св. Трифон Зарезан.

Регламент: Право на участие имат лица над 18 години. Нямат право на участие наградените автори от предходното двадесет и първо издание. Конкурсът е анонимен. Авторите изпращат голям пощенски плик, съдържащ едно непубликувано и напечатано в 3 екземпляра стихотворение; малък, запечатан плик с лични данни: трите имена, адрес, e-mail, телефон за връзка с автора и кратка творческа биография /дата и място на раждане, публикации/, декларация за предоставяне на авторски права. Всеки участник може да изпрати само едно стихотворение, посветено на темата за любовта и/или виното. Произведенията не трябва да бъдат публикувани до обявяване на резултатите от конкурса, както и да не са се състезавали в други конкурси. Не се приемат творби по електронна поща.

Изпращайки творбата си, авторите декларират, че е самостоятелна авторска разработка, не е копирана от други източници и се съгласяват имената и творбата им, както и части от нея да бъдат използвани свободно от организаторите. За целта всеки участник попълва декларация, която е неразделна част от регламента на конкурса и се поставя в малкия плик с лични данни.

При неспазване на горепосочените условия кандидатът няма да бъде включен в конкурса.

Краен срок за получаване на творбите: 20.01.2023 г. /валидна е датата на пощенското клеймо/.

Адрес за получаване на стихотворенията:
7500 гр.Силистра, Община Силистра, ул."Симеон Велики" 33, стая 314, за конкурса "Любовта е пиянство или пиянство от любов".

За повече информация: e-mail: kultura_22@abv.bg и тел: 086/816 273 и 086 816 287
Ще бъдат връчени три парични награди от Община Силистра и Награда на Литературно сдружение "Реката и приятели".

Награждаването ще се състои на 14.02.2023 г. от 17:30 часа в зала "Диоген Вичев" на Регионална библиотека "Партений Павлович" - Силистра.
Отличените творби ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Силистра. - www.silistra.bg.

Приложение: Декларация за авторски права