Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Кметства


кмет на айдемир

Денчо Георгиев

Кмет на село Айдемир

Контакти:
E-mail: aidemir@silistra.bg
Телефон: 0879/ 524 185


кмет на калипетрово

Никола Узунов

Кмет на село Калипетрово

Контакти:
E-mail: kalipetrovo@silistra.bg
Телефон: 0885/ 513 036


кмет на бабук

Костадин Иванов

Кмет на село Бабук

Контакти:
E-mail: babuk@silistra.bg
Телефон: 0888/ 696 082


кмет на брадвари

Нуран Халим

Кмет на село Брадвари

Контакти:
E-mail: bradvari@silistra.bg
Телефон: 0888/ 696 283


кмет на иширково

Венцислав Маринов

Кмет на село
Професор Иширково

Контакти:
E-mail: ishirkovo@silistra.bg
Телефон: 0888/ 696 280


кмет на йорданово

Ведат Сали

Кмет на село Йорданово

Контакти:
E-mail: yordanovo@silistra.bg
Телефон: 0888/ 696 284


кмет на сребърна

Георги Иванов

Кмет на село Сребърна

Контакти:
E-mail: srebarna@silistra.bg
Телефон: 0888/ 696 281

Кметски наместничества


кмет на ламбриново

Ангел Желев

Кметски наместник на
село Полковник Ламбриново

Контакти:
E-mail: p.lambrinovo@silistra.bg
Телефон: 0888/ 696 277


кмет на казимир

Георги Колев

Кметски наместник на
село Казимир

Контакти:
E-mail: kazimir@silistra.bg
Телефон: 0888/ 696 276


кмет на ценович

Кметски наместник на
село Майор Ценович

Контакти:
E-mail: cenovich@silistra.bg
Телефон: 0885/ 646 413


кмет на срацимир

Енчо Енчев

Кметски наместник на
село Срацимир

Контакти:
E-mail: sracimir@silistra.bg
Телефон: 0888/ 696 269


кмет на сърпово

Иван Савов

Кметски наместник на
село Сърпово

Контакти:
E-mail: sarpovo@silistra.bg
Телефон: 0888/ 696 274


кмет на богорово

Маринка Тодорова

Кметски наместник на
село Богорово

Контакти:
E-mail: bogorovo@silistra.bg
Телефон: 0888/ 696 270


кмет на българка

Мария Желева

Кметски наместник на
село Българка

Контакти:
E-mail: bulgarka@silistra.bg
Телефон: 0888/ 696 273


кмет на поп кралево

Иван Иванов

Кметски наместник на
село Поп Кралево

Контакти:
E-mail: popkralevo@silistra.bg
Телефон: 0888/ 696 271


кмет на главан

Ивелин Иванов

Кметски наместник на
село Главан

Контакти:
E-mail: glavan@silistra.bg
Телефон: 0887/ 812 455


кмет на ветрен

Велемира Николова

Кметски наместник на
село Ветрен

Контакти:
E-mail: vetren@silistra.bg
Телефон: 0888/ 696 268


кмет на смилец

Петранка Неделчева

Кметски наместник на
село Смилец

Контакти:
E-mail: smilec@silistra.bg
Телефон: 0885/ 646 320