Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача

Кметства


кмет на айдемир

Денчо Георгиев

Кмет на село Айдемир

Контакти:
E-mail: km_aidemir@abv.bg
Телефон: 0888/ 696 075


кмет на калипетрово

Пеньо Пенев

Кмет на село Калипетрово

Контакти:
Телефон: 0885/ 513 036


кмет на бабук

Костадин Иванов

Кмет на село Бабук

Контакти:
E-mail:
kostadin_ivanov1966@abv.bg
Телефон: 0888/ 696 082


кмет на брадвари

Мартин Караджов

Кмет на село Брадвари

Контакти:
E-mail: nmarinova@silistra.bg
Телефон: 0888/ 696 283


кмет на иширково

Стойчо Нечев

Кмет на село
Професор Иширково

Контакти:
Телефон: 0888/ 696 280


кмет на смилец

Павлина Романова

Кмет на село Смилец

Контакти:
E-mail: smilec.ss@abv.bg
Телефон: 0885/ 646 320


кмет на йорданово

Ведат Сали

Кмет на село Йорданово

Контакти:
Телефон: 0888/ 696 284


кмет на сребърна

Георги Иванов

Кмет на село Сребърна

Контакти:
E-mail: georgi_ivanov@abv.bg
Телефон: 0888/ 696 281


кмет на ветрен

Иванка Славова

Кмет на село Ветрен

Контакти:
Телефон: 0888/ 696 268


кмет на срацимир

Георги Петров

Кмет на село Срацимир

Контакти:
Телефон: 0888/ 696 269

Кметски наместничества


кмет на ламбриново

Ангел Желев

Кметски наместник на
село Полковник Ламбриново

Контакти:
E-mail: angelmaria1@abv.bg
Телефон: 0888/ 696 277


кмет на казимир

Георги Колев

Кметски наместник на
село Казимир

Контакти:
Телефон: 0888/ 696 276


кмет на ценович

Стефан Михов

Кметски наместник на
село Майор Ценович

Контакти:
Телефон: 0888/ 696 275


кмет на сърпово

Иван Савов

Кметски наместник на
село Сърпово

Контакти:
Телефон: 0888/ 696 274


кмет на богорово

Маринка Тодорова

Кметски наместник на
село Богорово

Контакти:
E-mail: M_k_todorova@abv.bg
Телефон: 0888/ 696 270


кмет на българка

Тодор Маринов

Кметски наместник на
село Българка

Контакти:
E-mail: todor_d.marinov@abv.bg
Телефон: 0888/ 696 273


кмет на поп кралево

Иван Иванов

Кметски наместник на
село Поп Кралево

Контакти:
E-mail: popkralewo@abv.bg
Телефон: 0888/ 696 271


кмет на главан

Ивелин Иванов

Кметски наместник на
село Главан

Контакти:
Телефон: 0887/ 812 455