Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача

Проекти


  1. Функциониране на областен информационен център - Силистра
  2. Да възстановим пътя към нашата история крепостта “Меджиди Табия”
  3. Възстановяване на тревната площ в средната ивица на ул. “Седми септември”
  4. Техническа помощ за Община Силистра
  5. Да научим, да се включим! Мотивиране, обучение и включване в заетост на неактивни младежи
  6. Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда
  7. Приеми ме 2015
  8. Обучение и заетост за младите хора
  9. Модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост