Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от домакинствата на територията на община Силистра


разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

  Във връзка с изпълнение на договор Община Силистра уведомява всички жители на общината, че в партньорство с "Елтехресурс" АД (организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване) организира кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ от домакинствата на територията на община Силистра.

  В рамките на кампанията безплатно ще се приемат всички видове електрически и електронни уреди без значение от състоянието им, вида, размера, година на производство, търговската им марка и т.н. Могат да бъдат предавани напр: телевизори, хладилници, готварски, отоплителни и микровълнови печки, перални, сешоари, видокасетофони, телефони, компютри, монитори, съдомиялни и сушилни машини, миксери, пасатори, прахосмукачки, радио приемници, шевни машини, и друго електрическо и електронно оборудване, което работи на ел. ток или батерии.

  Повече информация за видовете излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, за което може да се подаде заявка, е налична на интернет страницата на „Елтехресурс“ АД : https://eltechresource.com/zaqvki-za-izvozvane.

  За провеждане на кампанията са определени общо три дати - една през м. декември, и две през м. януари, на които мобилни екипи ще събира излязло от употреба електрическо и електронно оборудване по предварителна заявки от граждани. Заявките се приемат ежедневно, включително и през почивните дни, на национален безплатен телефон 0800 14 100 (без код за населеното место) от 08:30 ч. до 19:30 ч. .

  Датите, на които мобилен екип ще събират излязло от употреба електрическо и електронно оборудване на посочените в заявките адреси са:
- за м. декември - 17.12.2020 г. (четвъртък);
- за м. януари - 13.01.2021 г. (сряда);
- за м. януари - 27.01.2021 г. (сряда)

  След периода на кампанията веднъж месечно всеки последен вторник от месеца до края на 2020 г, след предварителна заявка на национален безплатен телефон 0800 14 100 мобилен екип ще събира излязло от употреба електрическо и електронно оборудване на посочените в заявките адреси. Община Силистра призовава гражданите притежатели на ИУЕЕО да се възползват от условията на кампанията, като по този начин спомогнат за намаляване на количеството депонирани отпадъци, пестене на суровини и ресурси и осигуряване на чиста околна среда на нас и нашите деца.