Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача

Проект "Реконструкция и рехабилитация на ул. "Симеон Велики" и площад "Албена" – град Силистра"


Хронология на събитията довели за реализация на проект за обновяване на градска среда по ул. „Симеон Велики“ и площад „Албена“

Проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ и площад „Албена“ – гр. Силистра“

Очаквани резултати и ползи от реализацията на проекта

Работен проект

Преработен проект

Проект "Симеон Велики "- Преработка 2017 г.


Писмо от МРРБ
Отговор
Въпроси, мнения, предложения
Становища