Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Проект "Реконструкция и рехабилитация на ул. "Симеон Велики" и площад "Албена" – град Силистра"


Хронология на събитията довели за реализация на проект за обновяване на градска среда по ул. „Симеон Велики“ и площад „Албена“

Проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ и площад „Албена“ – гр. Силистра“

Очаквани резултати и ползи от реализацията на проекта

Работен проект - преди преработки

Преработен проект

Проект "Симеон Велики" - преработка 2017 г.

Работен проект "Симеон Велики" - окончателен

Информация за проекта

Снимки преди изпълнение на проекта

Снимки след изпълнение на проекта


Проект "Реконструкция и рехабилитация на ул. "Симеон Велики" и площад "Албена" – гр. Силистра"


През юни 2016 г. Община Силистра подаде проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ и площад „Албена“ - гр. Силистра“ за оценка в Междинно звено на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Стойността на проекта е 5 368 873.02 лева и включва следните строително - ремонтни дейности:

За подобект: "Реконструкция и рехабилитация на ул. "Симеон Велики" - зоната обхваща улицата от бензиностанция ОМВ до банка ОББ и се предвижда:

За подобект: "Ремонт на площад "Албена" - намиращ се между Автогара, ЖП гара и бензиностанция ОМВ" се предвижда: