Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Проект "Реконструкция и рехабилитация на ул. "Симеон Велики" и площад "Албена" – град Силистра"


Хронология на събитията довели за реализация на проект за обновяване на градска среда по ул. „Симеон Велики“ и площад „Албена“

Проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ и площад „Албена“ – гр. Силистра“

Очаквани резултати и ползи от реализацията на проекта

Работен проект - преди преработки

Преработен проект

Проект "Симеон Велики" - преработка 2017 г.

Работен проект "Симеон Велики" - окончателен

Информация за проекта

Снимки преди изпълнение на проекта

Снимки след изпълнение на проекта


Очаквани резултати и ползи от реализацията на проекта


Чрез реализация на обектите, включени по инвестиционен приоритет Градска среда в Инвестиционната програма, се постига синергичен ефект. Площад „Албена“ е своеобразен вход на града от гр. Шумен и София - Русе, поради което е много важно състоянието и визията на това площадно пространство. Улица „Симеон Велики“ започва веднага след площад „Албена“ и осигурява непосредствената връзка към центъра на града. Така се постига надграждане на вече реализирани проекти, като: „Зелена и достъпна градска среда – град Силистра“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 (възстановени са Дунавски парк - западна зона и детска площадка, Централен градски площад, градинка с паметник на Стефан Караджа и площад Свобода. Обновен Дунавския парк-  източна зона).

За постигането на цялостен ефект от реализацията на Инвестиционната програма на Община Силистра за периода 2014 – 2020 г. многофамилните жилищни сгради по улица „Симеон Велики“ ще бъдат включени в проект насочен към обновяване на сградите, за да се осигурят по-добри условия на живот и по-високо качество на жизнената среда.

С проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ и площад „Албена“ – гр. Силистра“ ще се подобри улична инфраструктура. Изградената кабелна мрежа ще позволи в бъдеще да бъдат извършвани ремонти без да се разкопават тротоарните настилки и улици. Ще бъде подобрена организацията на движението за МПС, с което ще се създадат условия за безопасно движение и намаляване на вредните емисии във въздуха и шума. С ремонта и подмяната на тротоарните настилки, и системата за улично осветление, ще се осигурят условия за свободно движение на пешеходци и велосипедисти. С подмяната на дървесните видове и увеличаването на тревните площи ще се подобри визията на улицата и ще се създадат условия за повишаване качеството на живот.

Проектът се явява естествено продължение на реализираните до момента проекти и цялото пространство между реката, улица „Симеон Велики“ и площад „Свобода“ ще придобие нов модерен облик.

image 1

image 2

image 3