Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания


cnstdmu
Адрес: град Силистра, улица "Капитан Кръстев" №13
Ръководител: Златина Перчемлиева
Телефон: 086/ 820 017
E-mail: cnstdmu_silistra!@abv.bg

Социалната услугата Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания е разкрита на 02.04.2014 г. в рамките на проект на Община Силистра „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете”.

От м. март 2015 г. услугата функционира като делегирана от държавата дейност с капацитет 14 места. Целева група са деца над 3 години с увреждания, младежи от 18 до 29 години с увреждания, деца и младежи с увреждания от общността.

ЦНСТ за деца/младежи с увреждания е разположен в специално строена, оборудвана и обзаведена по Оперативна програма „Регионално развитие” самостоятелна къща на два етажа с обособени 7 спални помещения, санитарни възли, кухня, трапезария, 2 дневни стаи, помещение за организиране на празници, перално помещение, склад, офис. Дворът е оборудван с детски, градински съоражения, подходящи, достъпни и безопасни за децата. Изграден е „зелен” кът за отдих.

Центърът осигурява постоянна грижа на всеки потребител в зависимост от потребностите му и съобразно неговото мнение и избор. Осигурена е среда на живот, близка до семейната, като всеки потребител разполага с лично пространство и с пространство за общи дейности. Предоставяните услуги са: рехабилитация, терапия, ориентиране, информиране и обучение, групова работа, помощ в домакинството, обучение и др.

Услугата обхваща децата с увреждания над 3 години на територията на общината и покрива потребностите на целевата група.