Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания - II


Адрес: град Силистра, улица "Искър" №3, ет. 5, ап. 8
Ръководител: Стилиян Стойчев
Телефон: 086/ 821 848; 086/ 822 857
E-mail: cnst_2@abv.bg

Социалната услуга функционира като делегирана от държавата дейност от 01.07.2016 г. с капацитет 9 места. Целева група са деца и младежи, лишени от родителска грижа, без увреждания.

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи ІІ е социална услуга от резидентен тип и се намира в жилищен блок в гр. Силистра в близост до административните, културни и обществени сгради. Материалната база се поддържа в много добро състояние. Организацията на пространството отговаря на целите и функциите на ЦНСТ, като осигурява благоприятни условия за предоставяне на качествена и ефективна услуга.

Услугите, предоставяни в "ЦНСТ за деца и младежи" отговарят на критериите и стандартите, предвидени в Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане: за местоположение и материална база, за хранене, здравни грижи, търсене на работа и подкрепа при трудова заетост образователни услуги и информация, организация на свободното време и личните контакти.

Персоналът полага 24 часови грижи за настанените потребители.