Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Център за обществена подкрепа


Адрес: град Силистра, улица "Н. Й. Вапцаров" №55
Ръководител: Ирена Маринова
Телефон: 086/ 820 487
E-mail: cop_silistra@abv.bg

Центърът е разкрит през 2008 г. с финансовата подкрепа на Фонд „Социално подпомагане” от Женско сдружение „Екатерина Каравелова”. От м. юни 2011 г. услугата е държавно делегирана дейност, предоставена за управление на сдружението от Община Силистра.

ЦОП се помещава в двуетажна многофункционална сграда в централна част на града. Разположен е в офис, собственост на Женско сдружение „Екатерина Каравелова”. Помещенията са оборудвани с необходимата техника и мебели за работа с потребителите – индивидуална и групова терапия, консултативна помощ, обучителни дейности.

Центърът за обществена подкрепа e с капацитет 20 места и предлага комплекс от социални услуги за деца в риск и техните семейства. Основни цели и принципи на работа са гарантиране на най-добрия интерес на детето, подпомагане на детето за вписването му в социалната среда, предоставяне на възможност за пълноценното развитие потенциала на децата, съобразна техните потребности и възможности, информиране и насочване към други социални услуги в общността, предоставяне на услуги, подкрепящи семействата на децата в риск, повишаване на родителския капацитет, насърчаване на отговорно родителстване и др.