Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Център за социална интеграция и рехабилитация - 1


Адрес: град Силистра, булевард "Македония" №61
Ръководител: Красимира Георгиева
Телефон: 086/ 820 713
E-mail: empathy_ss@abv.bg

Центърът е разкрит през 2008 г. Към настоящия момент функционира като социална услуга, делегирана от държавата дейност, предоставена от външен доставчик – Фондация „Съпричастие” - Силистра, след проведен конкурс. ЦСРИ е разположен в централната част на града, в близост до медицински и стоматологични кабинети, аптеки, медицински лаборатории и търговски обекти.

Центърът е с капацитет 15 места и е предназначен за възрастни хора с увреждания, на които се предоставят комплексни социални услуги – дневна грижа, консултиране, терапия, рехабилитация, масаж, информиране и обучение, работа на терен и др.

В резултат на предлаганите услуги в Центъра – рехабилитация и масаж, потребителите през последните години увеличават броя си и интересът към услугата нараства.