Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Център за социална интеграция и рехабилитация - 2


Адрес: град Силистра, улица "Серес" №9
Ръководител: Еленка Велчева
Телефон: 0887/ 694 752
E-mail: baliz@abv.bg

Социалната услуга е разкрита през 2010 г. по проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”. От м. февруари 2012 г. услугата функционира като държавно делегирана дейност и е предоставена за управление от Община Силистра на СНЦ „Надежда за добро бъдеще” – гр. Силистра.

Капацитетът на центъра е 25 места. Услугите са фокусирани върху потребностите на следните целеви групи: деца и възрастни с физически увреждания, деца и възрастни с интелектуална недостатъчност, деца и възрастни с комбинирани нарушения, самотно живеещи възрастни хора, деца и лица с различни видове увреждания, емоционално-поведенчески проблеми и девиантно поведение, нарушения в развитието.

Център за социална рехабилитация и интеграция предоставя комплекс от социални услуги, свързани с извършване на разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, социално-правни консултации, обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.

ЦСРИ е разположен в жилищен квартал в непосредствена близост до центъра на гр. Силистра и Дунавския парк, детски градини, училища, социални услуги. Обособени са зала за кинезитерапия, кът за логопедична терапия и компютърно обучение, зала за социални контакти и развлечения. Осигурен е достъп за лица с физически увреждания.